Upravljanje projektima

“Neuspešan projekat u proseku košta organizaciju jednu trećinu predviđenog budžeta.”
– PMI Pulse of the profession –

IZAZOVI S KOJIMA SE SUSREĆEMO

Koliko nas koštaju neuspešni projekti?

Kada se projektom loše upravlja i kada je situacija takva da nisu ispunjeni ni budžetski ni vremenski ciljevi, takav projekat može koštati organizaciju ne samo novca, već može jako štetiti ugledu i reputaciji organizacije na tržištu. Odgovornost za ishod projekta ne uključuje samo posvećenog projektnog menadžera, već uključivanje čitavog projektnog tima na svim nivoima.

Uvažavajući principe i PMI metodlogiju, naš model upravljanja projektima je koncipiran na FranklinCovey-jevim znanjima i 30-godišnjem iskustvu baziranom na bezvremenskim principima sa idejom da znanja i veštine prenesemo na način koji će omogućiti uspeh u upravljanju projektima.

Danas živimo i radimo u informacionom dobu koje svojom dinamikom pomera granice, očekivanja i zone komfora. Zaposleni često preuzimaju ulogu projektnog menadžera koji se susreće sa izazovima da uskladi sve zainteresovane strane i isprati nekontrolisane izmene. Nepostojanje formalne obuke, kao i nedostatak procesa – zajedno u kombinaciji podižu verovatnoću neuspeha projekta, što organizacije košta vremena, novca i motivacije zaposlenih.

KORISTI ZA UČESNIKE

Ova radionica će pomoći učesnicima da dosledno i uspešno završavaju projekte. Naučiće da primene disciplinovani proces za izvršavanje projekata i da ovladaju neformalnim autoritetom.

CILJEVI PROGRAMA

Pružiti mentalni sklop, skup veština i skup alata koji će dosledno i na uspešan način pomoći učesnicima da privode projekte završetku.

Projektni menadžment se ne odnosi samo na upravljanje logistikom i nadanje da je projektni tim spreman da igra za pobedu.
Veštine “neformalnog autoriteta” su važnije nego ikada ranije, tako da su članovi tima inspirisani da doprinose uspehu projekta!

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE), REGISTROVAN ZA PRUŽANJE USLUGA EDUKACIJE

Franklin Covey je registrirovan za pružanje usluga edukacije (REP) pri Institutu za projektni menadžement (PMI), najvećeg svetskog udruženja za profesiju upravljanja projektima. Trening zadovoljava obrazovne potrebe upravljanja projektima za sticanje PMI sertifikata, kao i edukativne jedinice za profesionalni razvoj(PDU), koje su potrebne PMI nosiocima akreditiva.

UČESNICI PROGRAMA ĆE IMATI PRILIKE DA RAZUMEJU I NAUČE

USPEŠNE ORGANIZACIJE

Organizacije sa 80% ili više uspešno završenih projekata – na vreme i okviru planiranog budžeta, ispunivši prvobitno postavljene ciljeve i poslovne namere. Ovo su kompanije koje imaju visoku zrelost pri realizaciji projekata.

NEUSPEŠNE ORGANIZACIJE

Organizacije sa 60% ili manje uspešno završenih projekata – kašnjenje u rokovima i van okvira planiranog budžeta, neispunivši prvobitno postavljene ciljeve i poslovne namere. Ovo su kompanije koje imaju nisku zrelost pri realizaciji projekata.

Prosečan procenat projekata završenih na vreme

uspešne organizacije
0 %
neuspešne organizacije
0 %

Prosečan procenat završenih projekata u okviru budžeta

uspešne organizacije
0 %
neuspešne organizacije
0 %

Prosečan procenat projekata koji ispunjavaju originalne ciljeve/poslovne namere

uspešne organizacije
0 %
neuspešne organizacije
0 %

Prosečan procenat projekata koji su doživeli promene u toku realizacije

uspešne organizacije
0 %
neuspešne organizacije
0 %

Prosečan procenat projekata koji se smatraju neuspelim

uspešne organizacije
0 %
neuspešne organizacije
0 %

Prosečan procenat izgubljenog budžeta kada projekat propadne

uspešne organizacije
0 %
neuspešne organizacije
0 %

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.