Profesionalna prodaja

CILJEVI RADIONICE

Upoznati polaznike profesionalnom pristupu klijentima, preneti im profesionalnu strukturu komunikacije i uvežbati osnovne elemente uspešnog prodajnog razgovora i uticaja na klijente. Preneti i uvežbati elemente efektivnog prodajnog razgovora kroz njegove osnovne korake i strukturu, od pripreme do zaključenja prodaje.

KORISTI – nakon radionice polaznici će biti u mogućnosti da:
  • razumeju važnost pripreme za uspešno vođenje razgovora sa postojećim i novim klijentima
  • sa više sigurnosti i lakoće pristupe novim klijentima i unaprede komunikaciju sa postojećim
  • prilagode svoj nastup i način komunikacije različitim tipovima sagovornika
  • koriste konkretne alate i tehnike za povećanje učinka svog prodajnog nastupa u svakodnevnim situacijama
STRUKTURA SADRŽAJA RADIONICE

Kroz radionicu se prolazi kroz strukturu prodajnog nastupa i detaljno obrađuju svi koraci prodaje, od pripreme do zaključenja prodaje i post-prodajnih aktIvnosti. Naglasak radionice stavljen je na pripremu, otkrivanje potreba i profesionlni pristup postojećim i novim klijentima.

SADRŽAJ RADIONICE

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.