Procena kompetencija

“Suština efektivnosti je da danas dobijemo rezultate koje želimo, na način koji nam doyvoljava da takve rezultate uvek i iznova dobijamo”
– Stephen R.Covey –

Procena kompetencija

Procena kompetencija zaposlenih može se koristiti kao dijagnostički alat trenutnog stepena razvijenosti kompetencija i usklađenosti sa definisanim modelom kompanije ili kao osnova za razvojne aktivnosti, kako u taktičkom, tako i u strateškom smislu unapređenja ili promene korporativne culture.

Methodes kombinuje različite modele i alate međunarodno priznatih modela merenja kompetencija kao i “tailor made” rešenja zasnovana na 360° i 180° metodološkom pristupu.

Performance Management

Koučing predstavlja partnerstvo između trenera i klijenta. Kouč podstiče i usmerava klijenta ka samostalnom učenju kako bi postigao željene rezultate u svom ličnom i profesionalnom životu.

Individualni koučing se realizuje kroz sesije 1-1, tokom kojih imate direktnu pažnju i podršku kouča. Ovakav vid koučinga je idealan/poželjan/preporučljiv ukoliko ste detaljna/temeljna osoba i imate izazove o kojima ne želite da pričate sa drugima.

Grupna podrška i zajedništvo jesu prednosti grupnog koučinga. Tokom grupnih sesija upoznaćete druge ljude koji se nalaze na istom putu i imaju iste izazove kao vi.

Organizaciona kultura

Organizaciona kultura je skup utemeljenih, zajedničkih vrednosti, principa, verovanja, prioriteta, pisanih i nepisanih pravila koji usmeravaju zaposlene na prihvaceno i očekivano ponašanje unutar organizacije.

Svaka organizacija ima svoju, jedinstvenu kulturu koja može biti izvor konkurentske prednosti ukoliko se stvara planirano i doslednim obrazcima ponašanja. Potrebno je stvoriti organizacionu kulturu poverenja u kojoj su zaposleni, kao članovi tima koji pobeđuje, motivisani da pruže svoj maksimum.

Razvoj liderskog potencijala

Biti dobar menadžer ne znači biti i dobar lider. Menadžer organizuje procese i koordinira resursima, dok lider inspiriše poverenje, vodi ljude ka zajedničkom cilju i ohrabruje potencijal u njima. Razvoj liderskih sposobnosti  je neprekidan proces koji uključuje ovladavanje veštinama “mekog menadžmenta”. Razvijanje veština efektivnog liderstva, poput empatičnog slušanja, motivacije i kritičkog razmišljanja će vam pomoći da ostvarite svoje profesionalne i lične uspehe.

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.