POSLOVNO PREGOVARANJE I TEHNIKE UTICAJA

CILJEVI RADIONICE

Uvežbati i savladati strukturu uspešnog pregovaračkog procesa uz pretpostavku da se uspeh može postići aktivnom saradnjom obe pregovaračke strane, što omogućava win-win situaciju, a samim tim i dugoročan, ali i kratkoročan uspeh. Upoznati polaznike sa strategijama i taktikama u pregovaranju, kao i sa mogućim trikovima i metodama uticaja s kojima bi se mogli susresti.

KORISTI – nakon radionice polaznici će biti u mogućnosti da:
  • razumeti proces pregovaranja i uslova za ostvarenje win-win sporazuma
  • strukturirano se pripremiti za bolje pregovaranje
  • sa više sigurnosti voditi pregovore i unaprediti svoju komunikaciju tokom pregovora
  • znati postupiti i prilagoditi komunikacijski stil u situacijama kada se nađu pod “pritiskom” druge strane
  • prepoznati strategije i taktike u pregovaranju, i na njih reagovati  adekvatnim odgovorom i obranom
STRUKTURA SADRŽAJA RADIONICE

Na radionici se prolazi kroz strukturu i faze pregovaranja, kroz aktivnu saradnju polaznika u pripremljenim slučajevima za grupno i individualno pregovaranje. Svaka faza se detaljno obrađuje, a poseban naglasak je stavljen na komunikacijski stil u “zahtevnim” situacijama u koje nas dovodi druga strana, slučajno ili namerno, a gde je potrebno izboriti se za lične interese, ali i sačuvati odnos.

SADRŽAJ RADIONICE

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.