Konsultanska prodaja

CILJEVI RADIONICE

Obraditi karakteristike onih prodajnih situacija u kojima se radi o prodaji složenih rešenja ili o dugotrajnim složenim prodajnim procesima koji uključuju različite osobe u prodajnom procesu. Upoznati polaznike sa strukturom i pristupom u analizi potreba, kao i sa izradom i prezentacijom rešenja koja bi klijentu trebalo da pomognu da ostvari glavne razvojne ciljeve i ambicije, pri čemu smo uvek u poređenju sa ponudom konkurencije.

KORISTI – nakon radionice polaznici će biti u mogućnosti da:
  • utvrde kada je potrebno koristiti konsultativan pristup
  • strukturirano pristupe analizi potreba i izradi predloga rešenja prilagođenog klijentu
  • argumentovano prezentuju svoje rešenje i  razlikuju se od konkurencije
  • pripreme odgovore na moguće prigovore
STRUKTURA SADRŽAJA RADIONICE

Kroz radionicu se prolazi kroz pristup prema 4 različita profila klijenta, čija očekivanja je potrebno prepoznati u kratkom roku, te u skladu sa time prilagoditi način pristupa. Naglasak radionice stavljen je na pristup u situacijama gde klijent nije u potpunosti siguran šta je njegova prava potreba i koje je pravo rešenje, te od prodavca očekuje da izvrši sveobuhvatnu analizu i predloži adekvatno rešenje.  U većini takvih situacija se klijent odlučuje na poređenje sa konkurentskim rešenjem.

SADRŽAJ RADIONICE

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.