CONSULTING

“Suština efektivnosti je da danas dobijemo rezultate koje želimo,
na način koji nam doyvoljava da takve rezultate uvek i iznova dobijamo”

– Stephen R.Covey –

Performance Management

Performance management (upravljanje performansama) predstavlja stalan i kontinuirani proces stvaranja okruženja u kojem zaposleni neprekidno, motivisano i predano unapređuju svoje
performanse.

Postavljanje individualnih i timskih SMART ciljeva, koji su usklađeni sa strateškim ciljevima organizacije, otvorena komunikacija sa zaposlenima i obilje preciznih povratnih
informacija jesu osnovne karakteristika Performance management-a.

Upravljanje performansama podrazumeva blisku saradnju i empatičnu komunikaciju zaposlenog i menadžera u cilju stvaranja kulture svakodnevnog rasta i razvoja.

Organizaciona kultura

Organizaciona kultura je skup utemeljenih, zajedničkih vrednosti, principa, verovanja, prioriteta, pisanih i nepisanih pravila koji usmeravaju zaposlene na prihvaceno i očekivano ponašanje unutar organizacije.

Svaka organizacija ima svoju, jedinstvenu kulturu koja može biti izvor konkurentske prednosti ukoliko se stvara planirano i doslednim obrazcima ponašanja. Potrebno je stvoriti organizacionu kulturu poverenja u kojoj su zaposleni, kao članovi tima koji pobeđuje, motivisani da pruže svoj maksimum.

Razvoj liderskog potencijala

Biti dobar menadžer ne znači biti i dobar lider. Menadžer organizuje procese i koordinira resursima, dok lider inspiriše poverenje, vodi ljude ka zajedničkom cilju i ohrabruje potencijal u njima. Razvoj liderskih sposobnosti  je neprekidan proces koji uključuje ovladavanje veštinama “mekog menadžmenta”. Razvijanje veština efektivnog liderstva, poput empatičnog slušanja, motivacije i kritičkog razmišljanja će vam pomoći da ostvarite svoje profesionalne i lične uspehe.

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.