Argumentacija i vladanje prigovorima

CILJEVI RADIONICE

Omogućiti polaznicima da se upoznaju sa komunikacijskim procesom i prepoznaju potencijalne izvore nerazumevanja u komunikaciji. Upoznati ih sa alatima za uspešnu komunikaciju i elementima kojima mogu efektivnije prilagoditi svoj nastup. Pomoći im da dobiju “drugi pogled” na prigovore i koriste ih za potsticaj klijenata za unapređenje postojeće saradnje. Upoznati polaznike sa efektivnijim tehnikama predstavljanja cene i obrane od prigovora na cenu.

KORISTI – nakon radionice polaznici će biti u mogućnosti da
  • osveste efektivan način komunikacije i bolje i uspešnije koristiti njene tehnike i alate
  • efektivnije komuniciraju u zahtevnim situacijama i sa “teškim” sagovornicima
  • argumentovano prezentuju cenu i uspešnije se koristiti tehnikama za njihovu obranu
  • pripreme i koriste “Bazu prigovora” unutar prodajnog tima
STRUKTURA SADRŽAJA RADIONICE

Kroz radionicu se prolazi kroz komunikacijski proces i upoznaju se polaznici sa njegovim osnovnim alatima kako bi analizirali postojeći način i unapredili ga. Polaznik se upoznaje sa tehnikom vladanja prigovorima i metodama njihovog uspešnog rešavanja, sa posebnim naglaskom na tehnike prezentovanja cene i njene argumentovane odbrane.

SADRŽAJ RADIONICE

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.