Akvizicija klijenata

CILJEVI RADIONICE

Razviti kod prodajnih predstavnika sposobnost uticajnog prodajnog delovanja u situacijama u kojima je potrebna uverljivost i harizmatičnost. Upoznati ih sa strukturom pristupa klijentu koji nas odbija i/ili klijentu koji je vrlo zadovoljan saradnjom sa konkurencijom. Preneti i uvežbati samopouzdani način komunikacije (asertivnost) i ojačati njihovu sposobnost uveravanja i argumentacije.

KORISTI – nakon radionice polaznici će biti u mogućnosti da:
  • razviju sposobnost visoko profesionalnog i uticajnog prodajnog delovanja u situacijama u kojima je potrebna uverljivost i harizmatičnost
  • razviju svoje sposobnosti uveravanja sa upotrebom asertivnog načina komunikacije i pripremiti i prezentovati efektivnu argumentaciju koja stvara interes
  • pobude želju i usmere klijenta prema cilju
STRUKTURA SADRŽAJA RADIONICE

Kroz radionicu se prolazi kroz pristup prema četiri različita profila kupaca, čija očekivanja je potrebno prepoznati u kratkom roku, te skladno tome prilagoditi način pristupa. Naglasak radionice stavljen je na pristup sagovornicima koji pružaju snažan otpor i kod kojih se „borimo“ da u kratko vreme dobijemo priliku prezentovati sebe  i svoju kompaniju.

SADRŽAJ RADIONICE

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.