7 Navika veoma efektivnih ljudi

“Sadimo misao, žanjemo akciju. Sadimo akciju, žanjemo naviku. Sadimo naviku, žanjemo karakter. Sadimo karakter, žanjemo sudbinu.”
– Stephen R.Covey –

IZAZOVI S KOJIMA SE SUSREĆEMO

FranklinCovey program “7 navika uspešnih ljudi“ je u mnogim organizacijama širom sveta unapredio korporativnu kulturu, omogućio smanjenje troškova i povećanje prihoda, unapredio komunikaciju, stvorio motivišuće radno okruženje i pomogao u uspostavljanju organizacione klime koju karakterišu proaktivnost, ideje, inovacije, sinergija i poverenje.

Naša sposobnost i spremnost da uvek bolje vidimo i razumemo svet oko nas, našu porodicu, kolege, kompaniju, njene ciljeve kao i buduće rezultate, zahteva ličnu spremnost da verujemo u sebe. Kao priznati lider u pojedinačnoj i timskoj efektivnosti, FranklinCovey-ev program 7 navika uspešnih ljudi™ baziran je na “paljenju vatre u ljudima, a ne samo ispod njih”.

7 navika uspešnih ljudi jeste prilika da svi pojedinačno steknemo sliku, a možda i nove navike kako bi:
Cilj programa
Vaše navike određuju vašu sudbinu

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.