6 KLJUČNIH PRAKSI ZA VOĐENJE TIMA

“Menadžeri rade stvari na pravi način, lideri rade prave stvari.”
– Stephen R.Covey –

6 KLJUČNIH PRAKSI ZA VOĐENJE TIMA

Ovo rešenje nudi liderima različite veštine i alate kako bi uspešno vodili svoje timove. Program je vrlo značajan kako za nove lidere koji moraju uspešno preći sa pojedinačnih doprinosa ka poziciji lidera tima, tako i za lidere koji su neko vreme na tim pozicijama i traže praktične i relevantne smernice kako još efektivnije voditi svoje timove.

6 ključnih praksi za vođenje tima je posebna kolekcija pažljivo odabranog sadržaja i dokazanih praksi kompanije FranklinCovey. Način razmišljanja, veštine i alati obezbeđuju liderima relevantne i praktične resurse kako bi im pomogli da budu izvrsni u ovoj teškoj i zahtevnoj ulozi.

Pogledajte video sa 6 ključnih praksi kompanije Copa Airlines i kako su poboljšali svoje performanse na vreme

Zakažite razgovor sa nama

Kontakt

Copyright © 2023. All rights reserved.