Naslovna 2022-02-11T17:51:30+00:00

Dve strane izazova

Postoje dva načina da se sretnemo sa izazovima:

  • Da promenimo prirodu tih izazova
  • Da promenimo sopstveni pogled na njih – da promenimo paradigme

Izazovi sa kojima danas sreću kompanije i pojedinci su u velikoj meri postavljeni prema ciljevima, a premalo prema dugoročnim efektima tih ciljeva.
EBITDA, market share, gross margin, profit rate… su samo neki od ciljeva modernih organizacija. Nažalost, sami ti ciljevi uglavnom nisu dovoljni da bi pojedinci bili motivisani i spremni da ih izvrše.

Zapravo, mora postojati nešto više od zadataka da bi ljudi bili motivisani, samoodgovorni i posvećeni ostvarivanju postavljenih ciljeva zato što ljudi podržavaju svet u čijem stvaranju učestvuju.

Da bi kompanije i pojedinci koji čine te kompanije postali pravi stvaraoci i vlasnici svojih kreacija, potrebno je da jasno razumeju šta je BITNO, a šta HITNO.

Da li su bitni:

  • odnosi ili zadaci
  • efektivno ili efikasno
  • ljudi ili rezultati
  • kompas ili sat

Mi oslobađamo potencijal

Svaki naš uspeh je posledica našeg ponašanja u skladu sa principima koji se vezuju za njega. Prepoznavajući i primenjujući principe i prirodne zakone koji upravljaju rezultatima, kompanija FranklinCovey omogućava ljudima i organizacijama na svim meridijanima da spoznaju svoj puni potencijal i veličinu.

Da bi organizacije bile efektivne, profitabilne i uspešne neophodno je da koriste sve talente, ideje, iskustva, veštine i znanja svojih zaposlenih.

Ipak, da bi se ovo desilo, potrebni su hrabrost, odlučnost i uverenja onih koji ih vode da je to »velika slika« uspeha.