Regrutacija i selekcija 2018-03-09T12:31:20+00:00

Praksa kompanije Methodes u traženju kadrova i iskusni konsultanti za regrutovanje i selekciju su jedinsvena dodatna vrednost koju stavljamo pred naše klijente/partnere. Naš  sistem selekcije kadrova i stručnost u pružanju rešenja utemeljeni su na dubokom i detaljnom poznavanju ljudskih resursa, procesa zapošljavanja i savetovanja. Ova sprega omogućava nam da pažljivo skrojimo rešenja za vaše potrebe, i to je naš primarni cilj.

Naš pristup traženju kadrova:

 • pomažemo kompanijama da usklade strategiju razvoja talentovanih zaposlenih sa fokusom poslovanja.
 • osnov visokih rezultata selekcije čini poznavanje klijenata i razumevanje kulturoloških razlika
 • pomažemo kompanijama da izgrade odlične stručne timove kroz našu sposobnost da stvorimo veliki liderski kapacitet
 • snažno verujemo da ništa ne može ostvariti toliki uticaj kao što to mogu kvalitetni ljud

Faza I. Razumevanje konteksta i potreba svih koji su u uključeni u process zapošljavanja

 • profilisanje pozicije, potrebe i karakteristika za najbolje rešenje
 • intervjuisanje svih aktera imajući na umu trenutno i buduće stanje
 • razgovor sa menadžmentom, a posebno strukturom kojoj raportiraju budući zaposleni
 • analiza konteksta: podređeni, nadređeni, tim
 • temeljno razumevanje strategije za tu poziciju i njene zadatke i ciljeve

Faza 2. Sprovođenje pretrage: Profilisati ulogu i pretražiti bazu kandidata/mapirati tržište

 • korporativni pregled i organizaciona struktura
 • korporativna kultura: ličnost, filozofija, tradicija organizacije
 • detalji o radnom mestu: odgovornosti i očekivanja
 • osobine karaktera: ličnost i integritet
 • kompenzacije i beneficije pozicije
 • prepoznavanje liderskih osobina
 • provera prethodnog iskustva
 • targetovanje kandidata
 • provera referenci

Faza 3. Predstavljanje kandidata i pomoć u odabiru

 • Izbor i procena kandidata koji se nalaze u najužem izboru
 • Fasilitacija intervjua i sastanaka
 • Pružanje asistencije klijentu kroz selekciju i pregovaranje
 • Koordinacija ponude i parametara za kompenzaciju
 • Zaključivanje posla i početak procesa prilagođavanja kandidata