Emocionalna inteligencija 2018-03-09T13:36:54+00:00

Naša sposobnost da razumemo sopstvena osećanja i ponašanja, kao i spremnost da razumemo kako naša osećanja i ponašanja utiču na druge ljude je verovatno jedan od ključnih preduslova dobre komunikacije sa drugima.

Program „EMOCIONALNA INTELIGENCIJA“ se metodološki sastoji iz 3 (tri) dela:

Ako svemu ovome pridodamo sposobnost empatije, kao umeće da razumemo osećanja drugih ljudi, kao i činjenicu da oni znaju da ih mi razumemo, otvaramo svet sinergije i sopstvene emocionalne zrelosti.

Za sve dodatne informacije oko Metodes programa i obuka budite slobodni da
nas kontaktirate putem linka u nastavku.

Kontaktirajte nas za više informacija