Efektivna komunikacija i prezentacione veštine 2018-03-09T13:31:37+00:00

Naše pravo da se obratimo drugim ljudima polazi od saznanja da druga strana uvek ima svoja pitanja:

Kako bismo dobili to pravo da nas drugi žele slušati, pred nama stoji izazov da ljudima prvo moramo reći „KO SMO“, pre nego što za njih postane interesantno to „ŠTA SMO“.

Reći ljudima „KO SMO“ znači pokazati im svoj karater.

Onog časa kada smo dobili pravo da govorimo dobili smo pravo da :

 • prezentujemo sebe
 • posao koji radimo
 • kompaniju u kojoj radimo
 • delujemo na druge na način da ih motivišemo da preduzmu akciju
 • komuniciramo na efektivan način koji će obezbediti da naše ideje budu rado prihvaćene

Efektivna komunikacija i prezentacione veštine će ljudima doneti izazove i otvoriti nove dimenzije u domenu:

 • kako biti kredibilan
 • kako efektivno otvoriti i zatvoriti komunikaciju
 • kako izgraditi podsvesni odnos razumevanja sa slušaocem
 • kako govoriti sa uverenjem
 • kako odgovarati na teška pitanja
 • kako da svi prisutni podjednako dobro razumeju šta je naša poruka
 • kako i kada koristiti dokaze, primere, poređenja, citate….

Ljudi zaborave šta smo rekli ili uradili, ali osećanje koje u njima izazovemo nikada ne zaborave.

Za sve dodatne informacije oko Metodes programa i obuka budite slobodni da
nas kontaktirate putem linka u nastavku.

Kontaktirajte nas za više informacija