Asertivna komunikacija 2018-03-09T13:17:20+00:00

Svi mi imamo nasleđena dva oblika ponašanja, agresivni i pasivni.

Ako bilo koji od ova dva načina praktikujemo u međusobnim odnosima, nećemo imati puno uspeha u efektivnoj komunikaciji!

Uzimajući ono što je najbolje iz agresivnog:

  • Da se ne bojimo
  • Da znamo cilj
  • Da hoćemo da pobedimo

I uzimajući ono što je najbolje iz pasivnog:

  • Da ne želimo sukob
  • Da želimo mirno rešenje
  • Da težimo tome da svi budu zadovoljni

Ulazimo u svet ASERTIVNOG.


Takvo ponašanje pripada emocionalno zrelim osobama i naša tendencija je da učesnicima programa ponudimo alate i veštine kako da ovladaju asertivnim pristupom u komunikaciji

Za sve dodatne informacije oko Metodes programa i obuka budite slobodni da
nas kontaktirate putem linka u nastavku.

Kontaktirajte nas za više informacija