SDI® 2018-03-09T12:24:48+00:00

Strength Deployment Inventory (SDI) je međunarodno priznati alat samoprocene koji je usmeren na unapređenje interpersonalnih odnosa.

Posmatra i objašnjava motivaciju svake osobe kroz dve osnovne dimenzije:

  • situacije kada je sve u redu i
  • situacije kada smo u konfliktu

Bazirana na radu Dr. Elias H. Portera koji je uspostavio “Relationship Awareness Theory”  počiva na četiri premise:

  • ponašanje je vođeno motivacijom da ostvarimo samopoštovanje i samozadovoljstvo
  • motivacija se menja kada smo u konfliktu
  • lične snage, kada su preterane i pogrešno primenjene u komunikaciji, mogu biti interpretirane kao slabosti
  • lični “filteri” utiču na percepciju sebe i drugih

Koristeći SDI kao polaznu osnovu, identifikujemo sledeće:

  • otkrivamo nove načine razumevanja sebe i drugih u timu, prevencije i upravljanja konfliktima u timu, izgradnje novih efektivnih modela komunikacije
  • spoznajemo svoje snage i preterane snage i kako ih iskoristiti za postizanje željenih rezultata

Radionica uspostavljanja timske dinamike bazirana na SDI testu uči polaznike kako da jačaju međuljudske odnose, upravljaju stresom, razvijaju osećaj da je rešenje u njihovim rukama i dobijaju podsticaj da mogu komunicirati sa inicijativom, entuzijazmom i kroz poboljšanje komunikacije unutar timova na adekvatan nači vršimo prevenciju pojave konfikata.

*Methodes je sertifikovan i ovlašćen za upotrebu SDI alata nivo 1 i nivo 2