360 benchmark 2018-03-09T12:28:16+00:00

360° benchmark je metoda koja omogućava svakom učesniku povratnu informaciju od svog nadređenog, kolega I podređenih o svojim ponašanjima. Karakteristika ove metode je mogućnost poređenja percepcije ponašanja svakog pojedinca sa percepcijom kako ga vide ostali u njegovom okruženju. Na taj način pojedinac dobija sliku o izaozovima u svojim ponašanjima, te mu pomaže da razume kako svojim ponašanjem utiče na ostale u okruženju.

Kompetencije koje su postavljene u skladu sa Lominger mapom, indikuju ponašanja u sledećim kategorijama:

  • Poverenje
  • Produktivnost
  • Proaktivnost
  • Vizionarstvo
  • Efektivnost
  • Win – win odnos
  • Razumevanje
  • Timski duh