O nama 2020-11-16T19:17:28+00:00


Naša Misija

Multinacionalne i lokalne kompanije, nevladine organizacije i one koje se bave decom i omladinom, vladine institucije i organizacije će nas svakodnevno zvati govoreći nam kako su postigle veliki i merljiv uspeh pomoću naših programa, posebno ističući da nas pre svega smatraju prijateljima, a tek onda konsultantima.

Osnovne vrednosti i uverenja

 • Mi verujemo da put do razuma uvek ide preko srca
 • Uvek drugima kažemo “ko smo”
 • Profesionalizam je naš glavni cilj
 • Mi ne pravimo kompromise sa istinom
 • Inspirišemo ljude
 • Promovišemo različitost
 • Pasionirani smo u radu sa ljudima

Naše poslovno iskustvo

 • Preko 4.000 polaznika
 • 94,6% polaznika se izjasnilo da je trening prevazišao njihova očekivanja
 • 152 kompanije iz celog regiona su naši klijenti
 • Naši treneri su ljudi sa referentnim poslovnim i konsultantskim iskustvom, ne manjim od 15 godina na pozicijama visokog menadžmenta, vođenja I razvoja ljudi i kompanija.


Kako smo nastali

Methodes je kompanija nastala zajedničkom željom grupe profesionalaca koja ima viziju da svoje veliko poslovno iskustvo u vođenju ljudi i upravljanju procesima, pretoči u efikasnu i efektivnu praksu komunikacije sa ljudima, uređenja poslovnih sistema, motivisanja pojedinaca i grupa, stvarajući preduslove za realni ljudski i poslovni napredak kako pojedinaca tako i timova, kompanija i organizacija u celini. Od februara 2013. godine Methodes je ekskluzivni partner kompanije FranklinCovey za Srbiju, Crnu Goru i Makedoniju.

Igor Ivić
Igor IvićManaging partner
Kao konsultant u oblasti ljudskih resursa sa dugogodišnjim iskustvom, vodio i bio uključen u brojne projekte i procese sarađujući sa lokalnim i multinacionalnim kompanijama iz različitih sektora i industrija.
Specijalizovan za procese i usluge u okviru razvoja ljudskih resursa.Trenutno zadužen za vođenje operacije globalne trening kompanije FranklinCovey u Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji.Pre ove pozicije g. Ivić je vodio najveću lokalnu kompaniju za regrutovanje i selekciju kadrova i imao važnu ulogu u dovođenju i postavci poslovanja američke trening kompanije u Srbiji.
Organizovan, usmeren na potrebe klijenata, iskusan u strukturisanju najboljeg mogućeg portfolija usluge, organizovao i implementirao brojne HR servise kao što su selekcija, trening, razvoj, iznajmljivanje radne snage. Rešenja koja su isporučena klijentima pomogla su unapređenju poslovanja i razvoja zaposlenih.
Miroslav Živković
Miroslav ŽivkovićPartner &Training Director
G. Živković poseduje intenzivno multinacionalno i generalno iskustvo u vođenju biznisa, kombinovano sa multi-sektorskim znanjima i veštinama, kreativnim pristupom u upravljanju procesima u oblasti međunarodne trgovine i distributerskog poslovanja, više od 20 godina.
Takođe, poseduje višegodišnje iskustvo u razvoju projekata, biznis planova, zajedničkih ulaganja, logistici, marketingu i prodaji, finansijama.Iskusan u koučingu, fasilitaciji, prezentovanju, unapređenju pojedinaca i timova. Master trener za oblasti liderstva, unapređenje prodajnih performansi, efektivnosti, komunikacije, angažovanja i motivacije.
G. Živković je prenosio veštine, znanja i obučavao više od 3000 polaznika različitih kurseva i seminara.
Jelena MIlošević
Jelena MIloševićTrainer
G-đa Milošvić je sertifikovani trener, coach i mentor od 2010 godine, sa iskustvom u izvođenju treninga za srednji i visoki menadžment u oblasti prodaje, motivacionog Leadership-a i komunikacije. Tokom karijere zauzimala je najviše izvršne pozicije u domaćim i multinacionalnim kompanijama. Njene trenerske i konsultantske veštine su fokusirane u oblasti timskog rukovođenja i razvoja licnosti, sa asertivnom komunikacijom, motivacionim Leadership-om u sektoru prodaje i marketinga.
Časlav Marjanović
Časlav MarjanovićTrainer
G-din Marjanović poseduje intenzivno tridesetogodišnje iskustvo u domenu rukovođenja, prodaje, razvoja odnosa sa klijentima. Tokom karijere zauzimao je najviše rukovodeće pozicije u nekoliko kompanija. Svoje dugogodišnje poslvno iskustvo nastavlja kao konsultant i trener sa fokusom na oblasti razvoja ličnog i timskog rukovođenja, razvoja efektivnosti u sektoru prodaje, unapređenja procesa pojedinca i timova, razvoj odnosa sa klijentima, angažovanje timova, veština prezentacije.
Andrija Nikolić
Andrija NikolićClient partner
Andrija je svoje profesionalno iskustvo postepeno gradio kroz razvojne programe i brojne projekte sa organizacijama u Srbiji i regionu, preuzimajući različite odgovornosti u domenu prodaje i razvoja ljudskih resursa.
Dokazan u saradnji sa različitim nivoima menadžmenta, usmeren je na potrebe i stvaranje dodatne vrednosti za klijente obezbeđujući na taj način podršku razvoju potencijala zaposlenih u organizacijama i ostvarivanje korporativnih strateških razvojnih strategija.
Do sada je imao priliku da organizuje preko 100 različitih aktivnosti obuke i desetine korporativnih događaja.
Mina Popović
Mina Popović Client partner
Senior konsultant iz oblasti ljuskih resursa sa višegodišnjim iskustvom sa akcentom na regrutaciji i selekciji, a takođe i na prepoznavanju i identifikovanju razvojnih potreba kod klijenata.
Vodila i bila uključena u brojne projekte sarađujići sa multinacionalnim i lokalnim kompanijama iz različitih sektora i industrija. Specijalizovan za procese i usluge u okviru razvoja ljudskih resursa u bankarskom sektoru.Skoro 10 godina iskustva u oblasti ljudskih resursa, a posebno regrutacije I selekcije za brojne multinacionalne I lokalne kompanije, prevashodno iz finansijskog sektora.Organizovana, usmerena na potrebe klijenata, iskusan u strukturisanju najboljeg mogućeg portfolija usluge.Poseduje licencu od strane Ministrastva za rad i zapošljavanje za bavljenje poslovima regrutacije i selekcije kandidata.
Mirjana Vlahović
Mirjana VlahovićClient partner
Mirjana je nakon diplomiranja na američkom Univerzitetu Purdue, odsek za Međunarodni biznis i marketing, karijeru započela i gradila u internacionalnim hotelskim lancima i najvećim američkim HR agencijama.
Prethodnih 15 godina Mirjana je živela u osam zemalja sveta i većinu svog profesionalnog iskustva stekla je u HR službama koje su se bavile selekcijom kadrova za menadžerske pozicije u hotelskoj i medicinskoj industiju. Njena ključna uloga bila je prepoznati razvojne potrebe klijenta i sa njima razviti dugoročne poslovne odnose.
Mirjana svoj posao doživljava kao svakodnevni izazov i za sopstveni i profesionalni razvoj. Njena strast je da kompanije koje imaju izazov sa organizacionim i upravljačkim strukturama, uz primenu najboljih alata za liderstvo i razvoj, transformiše u uspešne kompanije sa visokim stepenom efikasnosti.